نظارت اجتماعی
27 بازدید
محل نشر: معرفت » تابستان 1376 - شماره 21 »(8 صفحه - از 42 تا 49)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بی تردید انسان ها در طول حیات خود همواره دسته جمعی و به صورت های خانوادگی،عشیره ای وقبیله ای زندگی می کرده اند و با افزایش جمعیت، اجتماعات بزرگ تری همچون شهرها شکل گرفته است. اگرچه در تاریخ زندگی انسان حالاتی نظیر دیرنشینی، غارنشینی،ترک قبیله مشاهده شده است، ولی چنین حالاتی غیر معمول ونادرمی باشد. لذا،بسیاری ازاندیشمندان علوم اجتماعی باتوجه به ویژگی های انسان و شواهد تاریخی معتقدندکه انسان موجودی اجتماعی است؛ ازجمله افلاطون(1) ارسطو(2)، فارابی(3)، ابوعلی سینا(4)،باتصریح به اجتماعی بودن زندگی انسان ها، نیاز آنان به یکدیگر را عامل اساسی پیدایش جوامع می دانند...